Запитване за стойност на доставка от терминал Русе до терминал Москва

Контактно лице*
Email*
Телефон*
Фирма*
Вид на товара*
Брой колети*
Общо тегло бруто, кг *
Общ обем, кбм *
Забележка

Желая също така следните допълнителни услуги:

1. Доставка от ИЗПРАЩАЧ до Терминал РУСЕ
 Да Не
От адрес*
2. Митническо представителство при Внос в РФ (Митница Брянск)
 Да Не
Тарифен номер на стоката*
Инвойсна стойност*
3. Доставка от Терминал МОСКВА до краен получател
 Да Не
До адрес*
4. Карго застраховка
 Да Не
Инвойсна стойност*
5. Други допълнителни услуги

*Задължителни полета